PUNTUALITATÉs important arribar sempre puntual per tal de poder aprofitar al màxim l’hora de classe, així com també evitar-ne la interrupció continuada. En el cas dels infants, no se’ls deixarà sortir del recinte de l’escola sense expressa autorització dels pares.

NO ES PERMET MENJAR NI BEURE L’aula és l’espai dedicat a aprendre i estudiar, per tant, cap altra activitat hi és permesa. Tampoc es pot menjar ni beure als passadissos de l’escola.

MÒBILS És obligatori apagar els mòbils durant les classes, ja que poden molestar i interrompre les classes a més de provocar interferències a l’hora de fer exercicis de comprensió oral.

LLIBRES (pels grups de nens) Els alumnes fins 1er d’ESO han de deixar els llibres a l’escola . Se’ls enduran a final de curs juntament amb l’àlbum.

CLASSES PARTICULARS Les cancel·lacions de les classes particulars s’han d’efectuar amb 24 h. d’antelació. Si es cancel·len en menys de 24 h., les classes es facturaran. Les cancel·lacions s’han de realitzar trucant al: 93 846 71 46 de 10h a 13h de dilluns a divendres o al mail idiomes@little-english.com

PRODUCTES I SERVEIS Per a qualsevol dels nostres grups es requereix un mínim de 5 alumnes perquè el grup en qüestió es confirmi. L’escola es reserva el dret de cancel·lar grups abans de començar el curs o ajuntar grups un cop el curs ha començat.

QUOTA D’ALTA I MATERIAL: L’import de la quota és de 35€ (45€ els grups de Intermig, Upper, FCE, Advanced i Profciency que inclouen un workshop speaking de 2 hores). Aquesta quota s’abona abans del començament del curs, concretament al mes de juliol, i cobreix la vostra alta administrativa i la reserva de la plaça a l’escola i es renova anualment. Apart, també cobreix els materials dels professors, les fotocòpies o dossiers de treball, les manualitats, i dóna dret al servei gratuït de préstec, la dvdteca, videoteca i biblioteca. Informa’t de les condicions. A partir del nivell Pre- Intermig en els grups d’adults la quota d’alta serà de 45€ perque inclou un taller de conversa de 2hores que es realitzarà al mes de febrer.

PAGAMENTS: Els preus han estat calculats per tal d’oferir-vos un equilibri just entre qualitat i quantitat. També s’han tingut en compte els dies de festa que l’escola romandrà tancada.

CURS: El pagament trimestral de les classes es realitzarà mitjançant domiciliació bancària. Excepcionalment s’acceptarà pagament en efectiu i mensual: el departament administratiu us informarà de les condicions. Els rebuts es passaran els primers deu dies de cada trimestre o de cada mes en curs. En cas de devolució de rebut, es carregarà 1€ en concepte de gestió i despeses bancàries corresponents.  Les baixes efectuades un cop començat el curs no eximeixen a l’alumne del pagament del mes en curs complert .