Little English goes online

Arran de la crisi provocada pel coronavirus que ha obligat al tancament de les escoles, Little English ha fet una aposta per l’e-learning i a partir del dia 20 d’abril comencen les classes online al nostre campus virtual campus.little-english.com. Els nostres alumnes trobaran l’aula virtual, on un cop a la setmana es connectaran amb els professors, i a través de l’entorn virtual d’aprenentatge podran interactuar, trobar informació, activitats, exercicis, videos, àudios, webs, cançons, xats o fòrums. D’aquesta manera Little English aposta per l’e-learning com una manera d’avançar cap a la interacció completa entre els nostres alumnes i l’escola.

E-learning

L’e-learning és un concepte millorat de l’educació a distància ja que a través de la tecnologia permet una comunicació molt més fluïda entre alumne i professor. Les eines disponibles són textos, videos i arxius de so, xats, fòrums, animacions, correu electrònic… El curs pot ser tan ambiciós com el seu organitzador vulgui ja que tot i que en un principi va semblar que l’e-learning permetia l’aprenentatge en solitari al final s’ha comprovat que la implicació del docent és igual o major que en l’ensenyament presencial. De fet l’e-learning implica l’evolució de l’ensenyament a l’aprenentatge amb tot el que implica de seguiment i acompanyament per part del professor. És l’aprenentatge basat en el constructivisme, que defensa que les persones aprenem en el moment en què interpretem allò que rebem de nou, el construccionisme, basat en el convenciment que si exposem en públic allò que hem après li donem forma i consistència i en el constructivisme social, que assegura que compartint coneixements i motivacions comunes avancem molt més ràpid en el nostre aprenentatge.

Moodle

Així Little English treballarà durant tot el que queda de curs amb Moodle com a entorn virtual d’aprenentatge. Moodle és una plataforma que permet la interacció total entre l’alumne, els professors, l’escola i la resta de companys. No és  només un repositori de recursos ni un simple canvi de format analògic a digital sinó un nou concepte d’aprenentatge. La nostra societat avança a una velocitat de vertígen i un dels canvis més evidents s’ha produït en l’àmbit de l’ensenyament. L’alumne ha passat d’una actitud passiva a una d’activa. Amb aquesta plataforma el professor posa a l’abast de l’alumne totes les eines a les quals s’hi pot accedir des de qualsevol ordinador. Moodle és l’acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorn d’aprenentatge  dinàmic orientat a objectes i modular). És la plataforma idònia des del moment en què la interactivitat de l’alumne és necessària. Hi ha altres plataformes d’e-learning però Moodle és programari lliure i actualment està traduït a més de 50 idiomes. Amb el campus virtual, Little English posa a l’abast dels nostres alumnes tot un món d’aprenentatge actiu i els obre una finestra cap a l’autonomia quant a l’adquisició de coneixements. I en al cas dels més petits els pares també els podran acompanyar en aquest viatge apassionant.