Moodle, l’entorn virtual d’aprenentatge ara a Little-English

Little English té des de fa unes setmanes un campus virtual campus.little-english.com on els nostres alumnes podran interactuar, trobar informació complementària als cursos que estan fent, activitats per ampliar coneixements, videos, cançons, xats, fòrums… D’aquesta manera Little-English aposta per l’e-learning com una manera d’avançar cap a la interacció completa entre els nostres alumnes i l’escola.

L’e-learning és un concepte millorat de l’educació a distància ja que a través de les noves tecnologies permet una comunicació molt més fluïda entre alumne i professor. Les eines disponibles són textos, videos i arxius de so, xats, fórums, animacions, correu electrònic… El curs pot ser tant ambiciós com el seu organitzador vulgui ja que tot i que en un principi va semblar que l’e-learning permetia l’aprenentatge en solitari al final s’ha comprovat que la implicació del docent és igual o major que en l’ensenyament presencial. De fet l’e-learning implica l’evolució de l’ensenyament a l’aprenentatge amb tot el que implica de seguiment i acompanyament per part del professor. És l’aprenentatge basat en el constructivisme,  que defensa que les persones aprenem en el moment en què interpretem allò que rebem de nou, el construccionisme, basat en el convenciment que si exposem en públic allò que hem après li donem forma i consistència i en el constructivisme social, que assegura que compartint coneixements i motivacions comunes avancem molt més ràpid en el nostre aprenentatge.

Així Little English ha implantat Moodle com a entorn virtual d’aprenentatge. Moodle és una plataforma que permet la interacció total entre l’alumne, els professors, l’escola i la resta de companys. No és  només un repositori de recursos ni un simple canvi de format analògic a digital sino un nou concepte d’aprenentatge. La nostra societat avança a una velocitat de vertígen i un dels canvis més evidents s’ha produït en l’àmbit de l’ensenyament. L’alumne ha passat d’una actitud passiva a una d’activa. Amb aquesta plataforma el profesor posa a l’abast de l’alumnes totes les eines a les quals s’hi pot accedir des de qualsevol ordinador. Moodle és l’acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorn d’aprenentatge  dinàmic orientat a objectes i modular). És la plataforma idònia des del moment que la interactivitat de l’alumne és necessària. Hi ha altres plataformes d’e-learning però Moodle és programari lliure i actualment  està traduit a més de 50 idiomes. Amb el nou campus virtual, Little English posa a l’abast dels nostres alumnes tot un món d’aprentatge actiu, els obre una finestra cap a l’autonomia quant a l’adquisició de coneixements. I en al cas dels més petits els pares també els podran acompanyar en aquest viatge apassionant.